Competition Dates

Saturday, July 05, 2014 - Sunday, July 06, 2014

Location

Tokyo Port Bowl
7th Floor 1-13-10 Shibaura, Minato-ku, Tokyo, 105-0023
TEL: 03-3451-9211

Oil Pattern

PBA Tour Cheetah

USBC Sport Certified

View Current Points List Here
View Full Results Here

Finish Name          Hometown  Match Play Average Points Money
1 Yuka Tsuchiya Kanagawa 3-0 219.00 20000 $4,935 ¥500,000
2 Shyogo Wada Wakayama 2-1 210.40 $2,467 ¥250,000
3 Kazuki Yamaguchi Saitama 1-1 213.07 $1,086 ¥110,000
4 Shinichi Higuchi Saitama 1-1 199.43 $1,086 ¥110,000
5 Mai Takasaka Kanagawa 0-1 214.23 5090 $592 ¥60,000
6 Satoru Sakuma Tokyo 0-1 202.69 $592 ¥60,000
7 Yuhi Shinbata Tokyo 0-1 201.62 $592 ¥60,000
8 Ryo Yamanaka Tokyo 0-1 199.92 $592 ¥60,000
9 Masaki Noda Yamanashi 0-1 210.67 $434 ¥44,000
10 Tomoyuki Sasaki Kanagawa 209.92 $434 ¥44,000
11 Pat Nolan Okinawa 203.08 3179 $434 ¥44,000
12 Hujio Seimiya Chiba 199.25 $434 ¥44,000
13 Yuta Saito Kanagawa 198.67 $434 ¥44,000
14 Masakazu Suzuki Kanagawa 197.42 $434 ¥44,000
15 Ryogo Tsurumi Kanagawa 196.67 $434 ¥44,000
16 Hisashi Obara Tokyo 191.08 $434 ¥44,000
17 Masumi Fukuda Chiba 204.70 $276 ¥28,000
18 Yusaku Saito Kanagawa 201.40 $276 ¥28,000
19 Atsushi Nishimura Kanagawa 201.20 $276 ¥28,000
20 Hiroko Shimizu Chiba 198.50 2031 $276 ¥28,000
21 Yuichi Murakami Tokyo 194.80 $276 ¥28,000
22 Jyunko Natsuga Shizuoka 194.50 1879 $276 ¥28,000
23 Yumi Oyobe Chiba 192.20 1811 $276 ¥28,000
24 Keigo Nakamura Chiba 187.80 $276 ¥28,000
25 Yuji Sato Tokyo 186.70 $276 ¥28,000
26 Jyouei Morino Tokyo 186.20 $276 ¥28,000
27 Yumi Nakajima Chiba 181.10 1626 $276 ¥28,000
28 Shyunji Shimazaki Kanagawa 176.70 $276 ¥28,000
29 Nao Yamazaki Tokyo 193.75 $247 ¥25,000
30 Masaki Enomoto Kanagawa 193.50 $247 ¥25,000
31 Mikoto Okuyama Kanagawa 191.50 $247 ¥25,000
32 Keita Nakano Saitama 191.38
33 Hiroyuki Sugahara Chiba 187.88
34 Yuki Akiyoshi Chiba 187.75 1432
35 Ken Sakama Tokyo 183.88
36 Yasumasa Kasahara Yamanashi 183.50
37 Naoshi Ishimine Nagano 183.50
38 Takeo Sugimoto Nigata 182.38 $247 ¥25,000
39 Kaname Watanabe Saitama 182.38 $247 ¥25,000
40 Yoshinori Mochizuki Tokyo 181.88
41 Takashi Ogura Kanagawa 181.63
42 Hayato Hijikata Kanagawa 181.00 $247 ¥25,000
43 Shota Amakasu Kanagawa 180.63
44 Ryota Iguchi Tokyo 180.25
45 Takemi Sekine Tokyo 180.25
46 Toshimitsu Akiyama Saitama 179.50
47 Kunihiko Yokobe Kanagawa 179.25 1151
48 Masanori Sato Saitama 178.75
49 Casey Ian Hill Aomori 178.00
50 Daisuke Kida Kanagawa 177.75
51 Akira Nakamigawa Kanagawa 176.50
52 Hirotaka Yamamoto Aichi 176.38
53 Hiroshi Harada Tokyo 175.88
54 Kento Udagawa Tokyo 175.88
55 Kazuma Ooshiro Saitama 175.50
56 Koji Sato Tokyo 175.13
57 Kazuo Terui Saitama 174.50
58 Setsuo Takahashi Tokyo 174.00
59 Hideyuki Mae Saitama 173.75
60 Yugo Imakita Saitama 173.63
61 Yusuke Sato Saitama 173.25
62 Yusuke Shimano Saitama 172.75
63 Tetsuya Isogimi Tokyo 171.13
64 Nobuyuki Tsuchiya Shizuoka 170.88
65 Aaron Sumida Tokyo 169.88
66 Kenji Tamura Tokyo 169.25
67 Yutaka Sumida Chiba 168.13
68 Tatsuya Sato Saitama 167.50
69 Yuki Tamura Tokyo 166.75
70 Shyogo Sasaki Tokyo 165.63
71 Tomoya Yasuda Saitama 165.50
72 Koji Tamori Shizuoka 164.88
73 Koichi Kasahara Kanagawa 164.75
74 Makoto Tashiro Nigata 164.00
75 Kazunori Nagai Chiba 163.25
76 Hiroaki Azuma Shizuoka 163.13
77 Daichi Sato Chiba 163.00
78 Kentaro Masuchi Tokyo 163.00
79 Yusuke Maeda Tokyo 162.88
80 Chikara Suzuki Tokyo 162.75
81 Osamu Isaki Tokyo 162.63
82 Yoshinori Yamamoto Tokyo 162.38
83 Mitsuo Tanaka Tokyo 160.75
84 Masaru Mori Tokyo 160.38
85 Yoshinori Tanabe Tokyo 160.00
86 Toshiya Nakamura Saitama 159.13
87 Hiroya Yamamoto Tochigi 159.13
88 Atsushi Funakoshi Tokyo 159.00
89 Keisuke Kimura Aichi 156.88
90 Yoshinori Kamiya Tokyo 155.88
91 Cory Wenzel Aomori 153.88
92 Takahito Kato Aichi 153.88
93 Yasuhide Yukawa Tokyo 153.38
94 Taurean Savage Aomori 152.63
95 Adam Kauffman Tokyo 151.25
96 Bob Izydorek Aomori 151.00
97 Sho Oomukai Saitama 150.75
98 Makoto Nomura Chiba 149.50
99 Akira Takeuchi Chiba 148.75
100 Mitsuhiro Sato Tokyo 140.88
101 Quentin Gray Aomori 133.25 550