Competition Dates

Saturday, July 05, 2014 - Sunday, July 06, 2014

Location

Tokyo Port Bowl
7th Floor 1-13-10 Shibaura, Minato-ku, Tokyo, 105-0023
TEL: 03-3451-9211

Oil Pattern

PBA Tour Cheetah

USBC Sport Certified

View Current Points List Here
View Full Results Here


Finish Name Hometown Match Play Average Points Money

1 Yuka Tsuchiya Kanagawa 3-0 207.47 20000 $4,935 ¥500,000
2 Shima Washizuka Tokyo 2-1 203.67 13333 $2,467 ¥250,000
3 Hiroko Shimizu Chiba 1-1 211.00 9333 $1,086 ¥110,000
4 Mayumi Naito Saitama 1-1 199.43 $1,086 ¥110,000
5 Kaori Yamanaka Saitama 0-1 209.38 $592 ¥60,000
6 Mai Takasaka Kanagawa 0-1 195.92 4627 $592 ¥60,000
7 Yuuki Akiyoshi Chiba 0-1 195.85 4241 $592 ¥60,000
8 Kimi Akiyama Tokyo 0-1 185.46 $592 ¥60,000
9 Kumi Tsuzawa Saitama 197.50 $434 ¥44,000
10 Jyunko Natsuga Shizuoka 195.08 3391 $434 ¥44,000
11 Kotoko Nishizawa Shizuoka 189.33 $434 ¥44,000
12 Yukari Takahashi Tokyo 184.58 $434 ¥44,000
13 Yuri Sato Kanagawa 180.08 $434 ¥44,000
14 Naoko Noguchi Tokyo 179.83 $434 ¥44,000
15 Chie Endo Kanagawa 176.83 2542 $434 ¥44,000
16 Yukari Koike Yamanashi 176.00 2420 $434 ¥44,000
17 Mayumi Nakajima Chiba 190.50 2310 $276 ¥28,000
18 Yumi Oyobe Chiba 182.70 2209 $276 ¥28,000
19 Terumi Itou Chiba 178.40 $276 ¥28,000
20 Mie Takahashi Tokyo 172.70 $276 ¥28,000
21 Kiyoe Takahashi Tokyo 172.20 $276 ¥28,000
22 Tomoyo Yano Tokyo 171.80 $276 ¥28,000
23 Maeda Pornsawan Tokyo 169.00 $276 ¥28,000
24 Akane Ooishi Tokyo 168.50 $276 ¥28,000
25 Sachiko Ebina Tokyo 168.50 $276 ¥28,000
26 Ai Matsushita Tokyo 168.40 $276 ¥28,000
27 Kaoru Suzuki Miyagi 163.60 $276 ¥28,000
28 Naomi Ichikawa Shizuoka 162.90 $276 ¥28,000
29 Nirawati Tonoi Tokyo 160.13 1567
30 Satomi Kawasaki Tokyo 156.25
31 Etsuko Ooya Tokyo 155.00
32 Michiyo Ookuma Tokyo 154.88
33 Mayumi Takahashi Tokyo 151.75
34 Tomoko Yamaguchi Saitama 146.75
35 Sachiko Yamakoshi Chiba 141.25
36 Hiromi Funakoshi Tokyo 140.38
37 Mifuyu Hanma Tokyo 139.38
38 Yukari Honda Tokyo 132.75
39 Miku Akiyama Tokyo 128.75