Full Standings

Finish Bowler's Name Location MatchPlay Average Money
1 Walter Ray Williams Jr Ocala, Fla. 22- 11- 0 225.04 50000.00
2 Pete Weber St. Ann, Mo. 23- 10- 0 224.17 25000.00
3 Ryan Shafer Horseheads, NY 22- 10- 0 226.80 12000.00
4 Robert Smith Hong Kong 23- 11- 0 221.48 7000.00
5 Michael Machuga Erie, Pa. 22- 13- 0 218.15 6000.00
6 Patrick Healey JR Denton, Texas 20- 12- 0 221.32 5000.00
7 Chris Barnes Double Oak, TX 19- 13- 0 217.72 4600.00
8 Wes Malott Pflugerville, Texas 22- 11- 0 224.15 4200.00
9 Steve Jaros Yorkville, Ill. 16- 17- 0 220.91 3800.00
10 Norm Duke Clermont, FL 15- 17- 0 219.04 3450.00
11 Brad Angelo Lockport, N.Y. 16- 14- 0 222.71 3200.00
12 Jason Couch Clermont, FL 16- 14- 0 218.44 3000.00
13 Mike Fagan Dallas, Texas 16- 15- 0 225.94 2900.00
14 Mike Scroggins Amarillo, Texas 16- 16- 0 219.90 2800.00
15 Tommy Jones Simpsonville, SC 15- 16- 0 217.42 2700.00
16 Toshifumi Kojima 17- 14- 0 211.92 2600.00
17 Mika Koivuniemi Hartland, MI 12- 19- 0 215.08 2500.00
18 Isao Yamamoto Kanagawa, Japan 16- 16- 0 215.38 2460.00
19 Tae-Hwa Jeong South Korea 13- 18- 0 213.37 2420.00
20 Takashi Ohyauchi 13- 18- 0 211.44 2380.00
21 Minuro Sendan 15- 16- 0 209.73 2340.00
22 Syuichi Heki 15- 17- 0 211.60 2300.00
23 Masahiro Suto 15- 17- 0 211.17 2270.00
24 Chris Loschetter Avon, Ohio 12- 19- 0 211.73 2725.00
25 Patrick Allen Wesley Chapel, FL 12- 19- 0 209.96 2210.00
26 Shigeyuki Mizuno Japan 16- 16- 0 207.23 2180.00
27 Takeo Sakai Japan 14- 17- 0 205.85 2150.00
28 Katsuya Kamida 12- 18- 0 207.65 2120.00
29 Takashi Masuda 10- 22- 0 208.67 2090.00
30 Subaru Nagano 11- 21- 0 205.96 2060.00
31 Dong Hyun No 8- 22- 0 204.60 2030.00
32 Y.H. Byun Korea 12- 20- 0 202.33 2000.00
33 Koichi Takahashi 0- 0- 0 209.90 1000.00
34 Seo Hak Jung 0- 0- 0 209.75 1000.00
35 Ryota Ichihara 0- 0- 0 209.60 1000.00
36 Shigeo Saito Japan 0- 0- 0 209.50 1000.00
37 Takayuki Kobori 0- 0- 0 209.20 1000.00
38 Doug Kent Newark, N.Y. 0- 0- 0 209.10 1000.00
39 Nobuyuki Fujii 0- 0- 0 208.50 1000.00
39 Nobuyuki Chou 0- 0- 0 207.85 1000.00
41 Parker Bohn III Jackson, NJ 0- 0- 0 207.75 700.00
42 Norio Kuroda 0- 0- 0 207.60 700.00
43 Yoshiki Osawa 0- 0- 0 207.25 700.00
44 Koichiro Tamaki Japan 0- 0- 0 207.10 700.00
45 Masaaki Takemoto 0- 0- 0 206.80 700.00
46 Hisayoshi Nishida 0- 0- 0 206.30 700.00
46 Keisuke Aita 0- 0- 0 206.75 700.00
48 Jong Soo Park South Korea 0- 0- 0 205.85 700.00
49 Tae Seon Yang Korea 0- 0- 0 205.80 700.00
50 Naoharu Okabe 0- 0- 0 205.75 700.00
51 Yoshinari Matsumura 0- 0- 0 205.70 500.00
52 Hideyuki Okano 0- 0- 0 205.65 500.00
53 Syoji Kawada 0- 0- 0 205.35 500.00
54 Hiroshi Nagatani 0- 0- 0 205.30 500.00
55 Masayuki Koyama 0- 0- 0 205.15 500.00
56 Toshio Umeda 0- 0- 0 204.85 500.00
57 Teruyuki Obara Japan 0- 0- 0 204.60 500.00
58 Shinichiro Tamai Japan 0- 0- 0 203.90 500.00
59 Yahuhiro Uemura 0- 0- 0 203.80 500.00
60 Yukio Yamazaki 0- 0- 0 203.45 500.00
61 Ryo Nishimura 0- 0- 0 203.00 500.00
62 Yasuyuki Sadamatsu 0- 0- 0 202.85 500.00
62 Katsuyuki Kaneko 0- 0- 0 202.85 500.00
64 Hiroko Shimizu 0- 0- 0 202.80 500.00
65 Takashi Kudoh Japan 0- 0- 0 202.20 500.00
66 Hidekazu Imai 0- 0- 0 201.45 500.00
67 Junichiro Shinada 0- 0- 0 198.85 500.00
68 Tsubasa Tuchiya 0- 0- 0 198.45 500.00
69 Takahiro Umeki 0- 0- 0 197.20 500.00
70 Kazuki Uchida 0- 0- 0 195.95 500.00
71 Kazuaki Fujino 0- 0- 0 195.65 500.00
72 Katsumasa Watanabe 0- 0- 0 195.30 500.00
82 Yoshimi Kitaoka Japan 0- 0- 0 200.17 0.00
101 Akio Ishihara Japan 0- 0- 0 195.00 0.00
123 Junichi Yajima Japan 0- 0- 0 190.00 0.00
AS OF: 9/29/2006 9:04 AM