Dydo Japan Cup 2006 Roster

Tournament Details

Entries: 75
Name Home Town Squad 1st Pro-Am 2nd Pro-Am
Keisuke Aita
Patrick Allen Wesley Chapel, FL
Brad Angelo Lockport, N.Y.
Chris Barnes Double Oak, TX
Parker Bohn III Jackson, NJ
Y.H. Byun Korea
Nobuyuki Chou
Jason Couch Clermont, FL
Norm Duke Clermont, FL
Mike Fagan Dallas, Texas
Nobuyuki Fujii
Kazuaki Fujino
Patrick Healey JR Denton, Texas
Syuichi Heki
Ryota Ichihara
Hidekazu Imai
Akio Ishihara Japan
Steve Jaros Yorkville, Ill.
Tae-Hwa Jeong South Korea
Tommy Jones Simpsonville, SC
Seo Hak Jung
Katsuya Kamida
Katsuyuki Kaneko
Syoji Kawada
Doug Kent Newark, N.Y.
Yoshimi Kitaoka Japan
Takayuki Kobori
Mika Koivuniemi Hartland, MI
Toshifumi Kojima
Masayuki Koyama
Takashi Kudoh Japan
Norio Kuroda
Chris Loschetter Avon, Ohio
Michael Machuga Erie, Pa.
Wes Malott Pflugerville, Texas
Takashi Masuda
Yoshinari Matsumura
Shigeyuki Mizuno Japan
Subaru Nagano
Hiroshi Nagatani
Hisayoshi Nishida
Ryo Nishimura
Dong Hyun No
Teruyuki Obara Japan
Takashi Ohyauchi
Naoharu Okabe
Hideyuki Okano
Yoshiki Osawa
Jong Soo Park South Korea
Yasuyuki Sadamatsu
Shigeo Saito Japan
Takeo Sakai Japan
Mike Scroggins Amarillo, Texas
Minuro Sendan
Ryan Shafer Horseheads, NY
Hiroko Shimizu
Junichiro Shinada
Robert Smith Hong Kong
Masahiro Suto
Koichi Takahashi
Masaaki Takemoto
Shinichiro Tamai Japan
Koichiro Tamaki Japan
Tsubasa Tuchiya
Kazuki Uchida
Yahuhiro Uemura
Toshio Umeda
Takahiro Umeki
Katsumasa Watanabe
Pete Weber St. Ann, Mo.
Walter Ray Williams Jr Ocala, Fla.
Junichi Yajima Japan
Isao Yamamoto Kanagawa, Japan
Yukio Yamazaki
Tae Seon Yang Korea

Rosters last updated: 9/6/2012 11:35:53 AM